Onze aanpak

Marktvitaal staat voor een pragmatische en concrete aanpak afgestemd op de praktijk van uw organisatie. Elke opdracht begint met een intake waarin we kritisch doorvragen en vooral luisteren. Naar zaken die uw bedrijfsperformance beïnvloeden zoals leiderschap of de wijze waarop het werk is georganiseerd. Maar ook de wijze waarop de identiteit van uw organisatie door medewerkers wordt uitgedragen, het marktpotentieel in beeld is of de wijze hoe klanten worden verleid om zaken met u te doen. Daarbij betrekken we uw medewerkers, want zij zijn immers uw kapitaal die de veranderingen moeten waarmaken. Vervolgens maken wij een blauwdruk van uw organisatie om vast te stellen welke aanpassingen noodzakelijk zijn om van de huidige in de gewenste situatie te komen.

Vervolgens stellen we een plan van aanpak op. En stellen samen met u vast, hoe en in welk tempo de activiteiten worden uitgevoerd. Tussentijds houden we u op de hoogte van de voortgang en sturen waar nodig bij. Aan het eind van onze opdracht evalueren wij het resultaat, de effectiviteit en bereik van de doelen.

 

Onze aanpak gaat uit van de volgende uitgangspunten:

kleinvinkjeBasis = wat er is
De actuele situatie en het (recente) verleden, met alles wat daarbij hoort, vormen het vertrekpunt.

kleinvinkjeCo creatie met de klant
Samen met u en uw organisatie werken we aan gezamenlijk gedragen oplossingen.

kleinvinkjeDuurzaam
Onze interventies dragen blijvend bij aan plezier, resultaat en samenwerking in organisaties.

kleinvinkjeInspirerend
De kwaliteiten van mensen komen tot bloei in een inspirerende en stimulerende omgeving.

kleinvinkjeWaarde creatie
Wij zien het managen van verandering in de context van het creëren van duurzame waarde voor alle stakeholders: klanten, medewerkers, financiers etc..