Bedrijfsscan

Hoe vitaal is uw organisatie?

Als ondernemer wilt u goed inzicht in uw bedrijf of organisatie, wat zijn de knelpunten en wat kan er verbeterd worden of waar blijven er kansen liggen? Wij komen bij u langs voor het houden van interviews. Op basis van deze gesprekken met mensen op verschillende posities, het afnemen van vragenlijsten en het inzien van uw relevante cijfers wordt een rapport opgesteld dat met u besproken wordt. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij uw organisatie op één of meerdere pijlers doorlichten. 

Voor meer informatie bel met Lourens Havenaar 06 - 12 65 88 10 of via mail lourens@marktvitaal.nl

 

De vijf pijlers van een vitale onderneming

1. Mensen: cultuur, samenwerking, communicatie, competenties

2. Beleid: visie en strategie en reputatie en marktpositie

3. Toekomst: innovatief en toekomstgericht denken

4. Financiën: operationele performance, risicobeheersing, kasstromen

5. Leiderschap: vertrouwen uitstralen, beslissingen nemen, vasthouden van de koers